Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4229:

alpha,4229
Astemphea: ametakineton, bebaion: e anti tou astemphe. astemphe podagren kai donakas antukteras. kai authis: hoi de astempheis houtoi kai huperoptai rhetorikes kai poieseos ou moi dokousin hekontes einai sunesesthai theoi kai anthropois. peniai de phuseos mede ta smikra hikanoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search