Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4202:

alpha,4202
Aspasia: poluthruletos gegonen haute. en de genos Milesia, deine de peri logous. Perikleous de phasin auten didaskalon hama kai eromenen einai. dokei de duoin polemon aitia gegonenai, tou te Samiakou kai tou Peloponnesiakou. dokei de kai ex autes eschekenai Perikles ton homonumon autoi Periklea ton nothon. hoti Aspasiai duo hetairai. tei de miai touton ekechreto ho Perikles, di' hen orgistheis egrapse to kata Megareon psephisma, apagoreuon dechesthai autous eis tas Athenas. hothen ekeinoi eirgomenoi ton Athenaion prosephugon tois Lakedaimoniois. he de Aspasia sophistria en kai didaskalos logon rhetorikon. husteron de kai gamete autou gegonen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search