Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4194:

alpha,4194
Asotia: he hamartia. hekateron homoios apostrephesthai, to te deon me poieisthai analoma kai to me deon poieisthai, hos touto men asotian ousan, eite meizo eite phauloteran, ekeino de smikrologian. kai Asotos, ho exoles, ho soizesthai me opheilon. Sophokles: e tes asotou Sisuphidon geneas. kai Asotos, aischros.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search