Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3979:

alpha,3979
Harmostai: hoi apo basileos stellomenoi eis ethne. hoi de Phaliskoi oudeni proseichon ton epichorion harmostei pantas huphoromenoi. Harmostai oun hoi hupo Lakedaimonion eis tas hupekoous poleis archontes ekpempomenoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search