Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 395:

alpha,395
Anchialeia: polis. kai Anchialos, he engus tes thalasses. ou pantos de hai anchialoi kai amphialoi eisin. hoia estin he Alexandreia, anchialos men, ouk amphialos de: hai de nesoi kai anchialoi kai amphialoi eisi. Sophokles: Telamonie pai tes amphirrutou Salaminos. kai authis: theion Homeron kleinos ep' anchialoi tumbos echei skopeloi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search