Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3947:

alpha,3947
Arkadia: chora. kai onoma kurion. hoti Arkadias tes deuteras gunaikos Zenonos stele estin en Arkadianais, en tois plesion meresi ton bathron ton legomenon Topon en toi tou Archistrategou: entha Zenon ekrine tous meta Basiliskou kai sekreton ton topon epoiese. tes de heteras autou gunaikos protes Ariadnes kai autou Zenonos en tei basilikei pulei. kai paroimia: Arkadien me aiteis; mega me aiteis, ou toi doso: epi ton ta megala kai me sumpheronta aitounton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search