Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3936:

alpha,3936
Aristonumos: komikos. ton dramaton autou estin Helios rhigon, hos Athenaios en Deipnosophistais. basileuontos Ptolemaiou tou Philadelphou, kai tou met' auton tou Philopatoros: kai proeste tes tou basileos bibliothekes meta Apollonion, etos agon xb#. diaskeuastheis de hos bouleuomenos pros Eumene phugein, ephulachthe en heirktei chronon tina. epheithe de kai hupo strangourias teleutai, ete bebiokos oz#. sungrammata de autou panu polla.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search