Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3932:

alpha,3932
Aristophanes: Rhodios etoi Lindios, hoi de Aiguption ephasan, hoi de Kameirea: thesei de Athenaios: epolitographethe gar par' autois: komikos, huios Philippou, gegonos en tois agosi kata ten rid# Olumpiada, heuretes tou tetrametrou kai oktametrou: paidas schon Ararota, Philippon, Philetairon, komikous. tines de auton kai apodoulon historekasi. dramata de autou md#. haper de peprachamen Aristophanous dramata tauta: Acharneis, Batrachoi, Eirene, Ekklesiazousai, Thesmophoriazousai, Hippeis, Lusistrate, Nephelai, Ornithes, Ploutos, Sphekes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search