Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3914:

alpha,3914
Aristodemos: Aristokratous, Kumes tes Italiotidos turannos, aner ou ton epituchonton heneka genous: hos ekaleito malakos hupo ton aston kai sun chronoi gnorimoteran tou onomatos esche ten klesin, eith' hoti theludrias egeneto pais on kai ta gunaixin harmottonta epaschen, eith' hoti praos en phusei kai malakos es orgen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search