Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3880:

alpha,3880
Arithmo: aitiatikei. kai Arithmounta, katatattonta. kai arithmounta tinas tois doruphorois. hoti hoi Puthagoreioi panta arithmon prosegoreuon. ho de arithmos sumpleroutai tois deka. ho de deka sunthesis ton d#. kai dia touto ton arithmon panta tetraktun elegon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search