Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 385:

alpha,385
Agurrios: onoma kurion. hos epi malakiai diebebleto hos kai perdesthai auton. Aristophanes Ploutoi. ekomoideito de kai eis thrasuteta. kai Agurrios, demagogos Athenaion ouk aphanes. Agurrios ton Pronomou pogon' echon lelethen. ho Agurrios strategos theludriodes, arxas en Lemnoi, hos ton misthon ton poieton sunetemen. ho de Pronomos auletes en megan pogona echon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search