Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 383:

alpha,383
Aguiai: amphoda, rhumai, e epimekeis hodoi: para gar to me echein pos guia kai mele kai kampseis. ta de amphoda echousin hekaterothen diexodous kai tautei diapherousin. Aguias de enioi men oxunousi thelukos chromenoi, hoion tas hodous: beltion de perispan, hos apo tou aguieas. aguieus de esti kion eis oxu legon, hon histasi pro ton thuron. idious de phasin autous einai Apollonos, hoi de Dionusou, hoi de amphoin. estin oun to holokleron aguieus, kai ten aitiatiken aguieas, en sunaloiphei de aguias. esti de idion Dorieon. eien d' an hoi para tois Attikois legomenoi aguieis hoi pro ton oikion bomoi, hos Sophokles metagon ta Athenaion ethe eis Troian phesi: lampei d' aguieus bomos atmizon puri smurnes stalagmous, barbarous euosmias. kai Aguieus, ho pro ton auleion thuron konoeides kion, hieros Apollonos, kai autos theos. Pherekrates Krapatalois: o despota Aguieu, tauta su memneso mou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search