Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3822:

alpha,3822
Arren: kai arrenikos, kai hemiandros, kai hemigunaix, kai digenes, kai theludrias, kai hermaphroditos, kai ithris, hou he ischus tetheristai, kai Arrenopos, ho androgunos, kai ho andreios, ho sterros. legousi d' houto ta men alla gunidas, echontas de ti andromorphon. Hipponax de hemiandron, ton hoion hemigunaika. legetai de kai apokopos, kai bakelos, kai androgunos, kai gallos, kai gunnis, kai Attis, kai eunouchodes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search