Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3819:

alpha,3819
Araito: laboi, komiseien. Euripides: ouk estin ouden deinon hod' eipein epos oude pathos oude xumphora theelatos, hes ouk an arait' achthos anthropou phusis. kai authis: hous ouk an araint' oud' hekaton Aiguptioi. pollachou hos achthophorounton Aiguption memnentai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search