Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3788:

alpha,3788
Argurea: argura. kai paroimia: Argureais lonchaisi machou kai panta nikeseis. epi ton dorois tina peithein pros ta duskatorthota parainounton. touton gar ton chresmon he Puthia echrese Philippoi ainittomene dia prodosias periesesthai tes Hellados. chreio, to manteuomai dia diphthongou: ho mellon chreso dia tou e: chrio de to aleipho.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search