Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3781:

alpha,3781
Argolai: eidos opheon, hous enenke Makedon Alexandros ek tou Argous tou Pelasgikou eis Alexandreian kai enebalen eis ton potamon pros anairesin ton aspidon, hote metetheke ta osta Hieremiou tou prophetou ex Aiguptou eis Alexandreian: hous ho autos prophetes apekteinen. argolai oun ek tou Argous laioi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search