Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3764:

alpha,3764
Argeou huios: kai pos ho Argeou huios allachose boulomenos balein, tadelphou dustuchos ton sternon tunchanei kai anairei auton. hoti toi Theramenei, toi Isokratous didaskaloi, polla men kai alla paranenometai, duo de ta megista kai schetliotata, he te ton en Argennousei strategon apagoge, hen autos sunestesato meta Kallixenous, he te ton l# epi katalusei tou demou katastasis. zetei en toi dexios.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search