Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3756:

alpha,3756
Argaleon phroneonta par' aphrosi poll' agoreuein: Euripidou logos Bakchais. kai Argaleon, chalepon. eiretai de apo tou algous, algaleon kai tropei tou l eis to r. ergon de para tois palaiois to duscheres. ek toutou paragogon ergaleon, kai tropei: hos apo tou epo apuo, to phono. argaleon de, duskolon, duscheres. kai Argaleos epirrematikon. kai Argaleoteron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search