Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3753:

alpha,3753
Arbakes: basileus Medon epi Sardanapalou, aner ton te bion sophron kai pragmaton ei de tis empeiros, tetrimmenos te en kunegesiois kai polemois kai polla men palai gennaia exeirgasmenos, meizo de tote dianooumenos. houtos akekoos ton te bion kai ta ethe hois chretai basileus es noun enebaleto, kai enethumethe ara, hoti aporiai gennaiou andros houtos hexoi ta tes Asias krate: kai boulen suntithetai peri holes arches.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search