Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3750:

alpha,3750
Arachne: thelukos to huphasma. arachnes de arsenikos, to zouphion: para to araia ichne echein. trissai thesan halikes, ison arachnai teuxai leptaleon miton epistamenai. eiretai de arachnes kai par' Hesiodoi kai para Pindaroi kai para Kalliai. legousi de kai arachnika, apo tes arachnes orthes. Kallias Kuklopsin: hosper arachnikos ten hodon prophoroumena. thelukos de Sophokles Inachoi: panta d' erithon arachnan brithei. Kallimachos: ergon arachna. Kratinos de Putinei: arachnion mesten echeis ten gastera. Pherekrates Turannidi: ar' arachnia hosper tais sukuaisi tais kenais. Nikophron Aphrodites gonais: ar' arachnion ti phainetai empephukenai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search