Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 360:

alpha,360
Agrious: Aischines en toi kata Timarchou tous sphodra eptoemenous peri ta paidika houtos onomase. kai Menandros de agrion eipe kubeuten ton lian peri to kubeuein espoudakota. agrious kai kollopodioktas ekaloun hoi palaioi tous paiderastas. hoti ekomoidounto hoi Acharneis hos agrioi kai skleroi: kai zetei en toi dracharneu.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search