Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 345:

alpha,345
Agraphou metallou dike: hoi ta argureia metalla ergazomenoi hopou boulointo kainou ergou arxasthai, phaneron epoiounto tois ep' ekeinois tetagmenois hupo tou demou kai apegraphonto tou telein heneka toi demoi eikosten tetarten tou kainou metallou. ei tis oun edokei lathra ergazesthai metallon, ton me apograpsamenon exen toi boulomenoi graphesthai kai elenchein.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search