Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3178:

alpha,3178
Apereisato: ekoumbisen. apetinaxato, epexen, apetheto. Polubios: ho de aporon tois holois peras epi tina toiauten elpida kata to paron apereisato ten enestosan aporian. Aperisato de. dotikei. dia tou i. anti tou ephiloneikesen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search