Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3174:

alpha,3174
Apexiomenon: atimon, anaxion. Tigranes onoma ton ouk apexiomenon m# parthenon, eunouchos de. kai Apaxiosas, anti tou ten axiosin parosamenos. tou Chosroou to Daras ouk apaxiosantos apokatastesai Rhomaiois. kai Apexiosen, ouch hegesato axion. Ouk apexiose de hegesato axion. kai authis: to gar pros alken trapesthai pros panton ton metaschonton tes boules apexiouto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search