Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3135:

alpha,3135
Apeirokalia: ametria tou kalou. hoi de Rhomaioi ede kekratekotes epermenoi esan eis apeirokalian, kai tas sphon auton exeteine dunameis ana ten ekeinou Libuen. kai authis: all' ei me lian apeirokalos, hos diabeboemena epidiegoumenos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search