Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3132:

alpha,3132
Apeireka: dotikei. kekmeka. ho de amphi ten eschaten poreian tou biou on egegerakei kai apeirekenai tois ponois edokei. kai authis: dia toi touto apeirekasi Medoi ton eirenaion spondon, kai palin autois anazopuroutai to philopolemon. kai Apeirekei, apeirekein, apegoreuein: esti gar kai a# prosopon. kai Apeirekuia, apagoreusasa, kai Apeirekesan.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search