Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3105:

alpha,3105
Apecho: aitiatikei. anti tou apelabon. hos apechomen ge ten charin, ei de tis opheiletai kai neoteroi para adelphou presbuterou tou peithesthai charis. kai authis en Epigrammasi: to chreos apecheis, Asklepie, to pros gunaikos Demodikes. kai, apecho ta tropheia. Apechomai de genikei. ei gar ho Adam apescheto tou xulou tes gnoseos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search