Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3089:

alpha,3089
Apetrueto: kai para tas ton deipnon paraskeuas to polu ton demosion apetrueto. katedapanato. kai authis: ei touton ton athlon prouteinen Eurustheus Heraklei, sphodra an auton apetrusen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search