Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3080:

alpha,3080
Apetaphreuon: Menandros: hoi Rhomaioi gar ouk apetaphreuon to proteron oute men en epistemei pampan to toionde eichon proteron, e Maurikion ton Paulou hegesasthai tou heoiou polemou. epeide de, hote ten strategian eichen, hegemoneuousan autoi tes epi ten basileian atrapou, to toionde rhaithumiai parophthen es to deon epanegage. Rhomaiois gar me boulomenois en to chrema kai eis lethen katolisthe. ponos gar oknoi polemios.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search