Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3068:

alpha,3068
Apestesen: ekolusen, epesche. Polubios: ekeinon gar oute skotos oute cheimonos megethos apestesen oudepote tes protheseos: alla kai tauta diothoumenos kai tas arrostias ekponon kathesto kai dieutuchekei panta ton chronon. kai authis Polubios: aposchontes tes idias parataxeos eph' hikanon tina topon, hoi men pleious apestesan, duo de epipolu proelthon. anti tou epeschon ton dromon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search