Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 305:

alpha,305
Agoraso: anti tou en agorai diatripso. Aristophanes: agoraso t' en tois hoplois hexes Aristogeitoni. anti tou en tei agorai diatripso meta Aristogeitonos, engus Aristogeitonos. toutestin en mursinoi kladoi to xiphos phoresomen, hosper Harmodios kai Aristogeiton. houtoi gar apo ton mursinon kladon ta xiphe anaspasantes ton turannon katebalon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search