Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 3019:

alpha,3019
Apemorxamen: apepsesamen, edakrusa. host' ego men eleesa, kapemorxamen, idon andra presbuten hup' andros toxotou kukomenon. apo tou parakolouthountos. parepetai gar tois dakruousin apomattesthai. e Apemorxato, exomoiosato. hueton arti komes apemorxato, tou de kat' ichnos bouphagos eis koilen atrapon hikto leon. kai Apemorxato, apebaleto, apesmexato.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search