Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 287:

alpha,287
Agnotas: me epiginoskomenous. agnota de moi prosekomizen anthropon, hos kai heautou agnos etunchanen on. hoi de arti tes georgias aphemenoi, es kindunon tou polemou katestesan, agnota sphisi ta protera onta. kai authis: phaskousa einai misthoma to heauten parabalein andri agnoti. phesin Ailianos en toi Peri pronoias. Agnos gar agnotos, ho agnostos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search