Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2798:

alpha,2798
Anutein: pleroun, energein. epei de ouden ti pleon eichon anutein hoi barbaroi, oute hos en poliorkiai ephedreuontes toi erumati, oute pros teichomachian enkeimenoi, egnosan tropou heterou authadous te kai gennaiou kai philokindunou apopeirathenai. ho de Ninos en amechaniai en, meden dunamenos anutein. toutesti prattein.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search