Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2760:

alpha,2760
Antomosia: he tou antidikou. hupomosia de, hoion hotan tis skeptetai kamnein e ti toiouton. parastasis de he didomene toi grammati di' hou to enklema gegraptai, hopos engraphei eis ta enklemata. prutaneia de toi tamiai kataballei hekastos, hopos eisachthei he dike.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search