Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2745:

alpha,2745
Antiphon: Sophilou, Athenaios, ton demon Rhamnousios: didaskalos de autou oudeis proginosketai: all' homos erxe tou dikanikou charakteros meta Gorgian. legetai de kai Thoukudidou genesthai didaskalos. ekaleito de Nestor.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search