Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2719:

alpha,2719
Antipoiethenta: philoneikesanta. dei gar antipoiethentas ou proteron charisasthai thelesanti. kai Antipoioumenon: genikei. epimelos diakeimenon. Polubios: ho de Aratos katanoon ton Antigonon praxin echonta kai sunesin kai pisteos antipoioumenon: tous de basileis phusei men oudena nomizontas out' echthron oute polemion epebaleto lalein pros ton eiremenon basileon kai sumplekein tas cheiras. antipoioumenoi tes arches toi basilei. Xenophon. kai authis: ouden antipoiesamenoi tes ekeinou deeseos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search