Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2695:

alpha,2695
Antiochos: automolos, Kilix men en to genos, hos philosophein kunedon ta prota eplatteto kai pleista ge ek toutou tous stratiotas en toi polemoi ophelesen. apalgountas gar autous hupo tou pollou rhigous eperronnuen, es te ten chiona rhipton kai en autei kalindoumenos: hothen per kai chrematon kai timon para tou Seuerou kai tou Antoninou etuchen. epartheis de epi toutois toi Teridatei sunexetasthe, kai met' autou pros Parthous eutomolesen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search