Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2648:

alpha,2648
Antereis: antithetous, anti tou isas tois threnois: metektai de apo ton eressonton, hotan kat' ison eressosi kai me eis thateron periothetai he naus. antereis oun antiktupousas tois threnois: threnousa gar etupte to stethos pros hekaston Elektra: pollas d' antereis eisthou sternon plagas haimassomenon. Anteris de anteridos, kai semainei ten thurida.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search