Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2606:

alpha,2606
Antallagon: kalousi ton anti heterou ellagmenon, ouchi antallon. Menandros Kanephoroi: edeito chresai ten seautes thugatera antallagon. Cherai: hekousa he adelphe poiesei toutois hoi antallagos texeis ho toutoi didomenen. kai en Haliei: eklelaktiken ho chrestos hemin moichos, all' antallagos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search