Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2596:

alpha,2596
Ano potamon chorousi pegai: paroimia epi ton hupenantios ginomenon e legomenon, hoion ho pornos ton sophrona ei legoito pornon. epeide hoi potamoi anothen kato rheousi. toutestin epi ton ta heautois prosonta elattomata heterois prosanatithemenon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search