Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2582:

alpha,2582
Anogeon: oikema. Anogeion de. hoti Kallisthenes to desmoterion anogeon eipen. Anagaion kai Katagaion dia diphthongou kai o mikrou. to de anogeon kai katogeon ei tacha kai hoi kanones dia tou o megalou kai [2e]2 psilou graphousin, all' oun ho ton lexeon therates kai ton touton antistoichon akribes orthographos Kapnogeneios ho Maistor dia tou e psilou kai o mikrou exedoto tauta graphesthai. to de mesogaion monon dia diphthongou eiasen: epeide heuretai mesogeia ge kai mesogeios ge.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search