Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2536:

alpha,2536
Anthropos anthropou daimonion: paroimia epi ton aprosdoketos hupo anthropou soizomenon kai di' auton eudokimounton. kai Anthropos Euripos, Tuche Euripos, Dianoia Euripos. epi ton rhaista metaballomenon kai astathmeton anthropon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search