Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2533:

alpha,2533
Anthropos: autos heautou beltion ginetai kata pente tropous, proton men homiliai tei pros theon: ananke gar prosionta autoi kat' ekeino kairou chorizesthai pases kakias, eis dunamin homoiounta heauton toi theoi: deuteron en toi eu poiein: theou gar touto kai theias mimeseos: triton en toi apothneiskein: ei gar kata poson ti he psuche tou somatos en toi zen to zoion chorizomene beltion ginetai heautes, en te tois hupnois kata tous oneirous kai en tais ekstasesi ton noson mantike ginetai, polloi mallon beltioutai kai hotan teleon choristhei apo tou somatos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search