Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2524:

alpha,2524
Anthrene: eidos sphekos he anthrene. katachrontai de hoi poietai kai epi melisson. kai Anthrenia: exelein hemon pros bian tanthrenia. tas melissas delonoti. to ophthalmo kentoumenos hosper hup' anthrenon, hupo ton gnomon apoleitai. sungenes esti tei melissei he anthrene, spheki paraplesia. kai to plasma anthrenion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search