Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 238:

alpha,238
Hagios, hagios, hagios kurios: hoti tous legontas, muriakis estin hagios ho theos, kai tous parermeneusai touto tolmontas, lampros elenchei to: exezetesa to prosopon sou, to prosopon sou, kurie, zeteso, me apostrepseis to prosopon sou ap' emou. ten hagian anakeruttei triada. kai to, thuson toi theoi thusian aineseos kai apodos toi hupsistoi tas euchas sou, kai ta hexes. kai dia touton kai di' allon pollon he palaia keruttei, hoti ouch henos prosopou semainei despoteian, alla trion men hupostaseon, mias de ousias. hoi de legontes, hagios ho staurotheis, epistomizesthosan apo tou: edipsesen he psuche mou pros ton theon ton ischuron, ton zonta.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search