Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 217:

alpha,217
Agelai: timesai theon aglaiais. houtos Eupolis Demois: anathomen nun chhemeis toutois tas dittas eiresionas kai prosagelomen epelthontes. chairete pantes, dechomestha. Aristophanes Eirenei: kai se thusiaisin hieraisi prosodois te megalais idiai pantes, o potni', agaloumen hemeis aei. Hermippos Artopolisi: phere nun agelo tous theous hoious ego kai thumiaso tou teknou sesosmenou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search