Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 215:

alpha,215
Agelatein: hos agos kai enageis tinas elaunein. ean men daseos, to ta age apelaunein: ean de psilos, anti tou apelasein. klaion dokeis moi kai su ch'ho suntheis tade agelatesein. kai Herodotos: ho de sun megalei cheiri apikomenos agelateei heptakosia epistia Athenaion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search