Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 202:

alpha,202
Agerochia: huperephania. hoti hoi Skuthai eisin huperoptikoi kai lian agerochoi. para to agan auchein e para to agan gerouchein. Agerochos, entimos, andreios. Agathias: hippou epibas eueniotatou te kai agerochou kai hoiou ouk atakta exallesthai kai skirtan. kai authis: hos an esoito euklees tois metepeita kai agerochos. e Agerochos, ho alazon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search