Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1999:

alpha,1999
Anapaista: kurios ta en tais parabasesi ton choron aismata, idios de ta ton rhuthmon. pasan de parabasin anapaistous kalousin. auton epeinei proteron parabas en tois anapaistois: phesin Aristophanes en Eirenei. graphai te paigniodeis es touto, kai anapaista eidonto kata Rhomaion. semainei de anapaistos kai eidos metrou stichon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search